لباس عروس صداقت از سال 1374 فعاليت خود را با طراحي سفره عقد، لباس عروس و تاج آغاز نمود و با به كارگيري پرسنل متخصص و استفاده از متدهاي جديد در طراحي لباس عروس تبديل به يكي از مزون هاي مطرح در سطح ايران گرديده است.
مهمترين هدف لباس عروس صداقت ارائه خدمات با بهترين کيفيت همراه با کمترين هزينه ممکن براي جوانان اين مرز وبوم بوده و همواره اين مسئله را بهترين تبليغ براي خود مي دانسته به طوريکه همين موضوع باعث شده تا فعاليت هاي آن در چند سال اخير به صورت چشمگيري افزايش پيدا کند . تنها مقايسه قيمت لباس عروس صداقت با ديگر مزونها ، اثبات کننده اين ادعا مي باشد .
از آنجا که در عصر ارتباطات سپري مي کنيم و لزوم به کارگيري تکنولوژي روز در همه عرصه ها امري اجتناب ناپذير است لباس عروس صداقت همواره از طريق اينترنت جديدترين مدلها را دنبال مي کرده است تا آنجا که با توجه افزاش مدلهاي لباس ، مديريت تصميم به ايجاد سايت براي اطلاع رساني بهتر نمود .